De Friese schrijfster Alpita de Jong wint de dr. Joost Halbertsmapriis 2021. Het College van Gedeputeerde Staten heeft dat gisteren, op advies van een onafhankelijke jury, besloten. De Jong krijgt de prijs voor haar werk: Joost Halbertsma 1789-1869; Een biografie.

Alpita de Jong werd gekozen uit vijf genomineerden. In totaal werden 200 werken ingediend voor deze prijs. “Het werk van Alpita de Jong is de eerste echte biografie van de man, die een van de belangrijkste Friezen uit de geschiedenis mag worden genoemd. De Jong zet de naamgever van onze prijs op een veelkleurige en diepgravende manier neer”, aldus de jury.

Op 31 maart 2022 staat de officiële uitreiking gepland in de Sint Pieterkerk van Grou, de geboorteplaats van dr. Joost Halbertsma.

Dr. Joost Halbertsmaprijs

De dr. Joost Halbertsmaprijs is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. De prijs is in 1947 ingesteld en wordt één keer per vier jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en kan worden toegekend voor een werk maar ook voor een oeuvre. De uitreiking van de prijs is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en RUG Campus Fryslân.