Overzicht prijzen 2021

Prijs Thema Frequentie Datum

Anita Andriesenprijs

Ruimtelijke kwaliteit 1 x per 3 jaar

18 juni 2021

15.00-16.30 uur

Gysbert Japicxprijs

Friese Taal & Literatuur 1 x per 2 jaar 6 november 2021
Gerrit Bennerprijs Kunst en Cultuur 1 x per 2 jaar 26 november 2021
Vredeman de Vriesprijs Kunst en Cultuur 1 x per 2 jaar 10 december 2021