Overzicht prijzen 2021

PrijsThemaFrequentieDatum

Anita Andriesenprijs

Ruimtelijke kwaliteit1 x per 3 jaar

Gysbert Japicxprijs

Friese Taal & Literatuur1 x per 2 jaar 
Gerrit BennerprijsKunst en Cultuur1 x per 2 jaar 
Els Veder-SmitprijsBestuur en Mienskip1 x per 3 jaar8 maart (internationale vrouwendag)
Pyt van der Zeeprijs   Kunst en Cultuur1 x per 3 jaar18 maart
Vredeman de VriesprijsKunst en Cultuur1 x per 2 jaar