De Anita Andriesenprijs voor Ruimtelijke Kwaliteit is een oeuvreprijs, met als doel om een impuls te geven aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. De prijs werd in 2010 voor het eerst uitgereikt.

Anita Andriesen

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in 2010 besloten dat de prijs voor ruimtelijke kwaliteit ter nagedachtenis van  Anita Andriesen de “Anita Andriesenprijs voor Ruimtelijke Kwaliteit” zal heten. PvdA gedeputeerde Anita Andriesen (1957-2008) droeg de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân een warm hart toe, en hechtte daarbij zeer aan concrete resultaten: ‘Niet alleen praten over ruimtelijke kwaliteit, maar doen! Fryslân zichtbaar mooier maken. Met het Friese goud, het Friese landschap moeten we uiterst zorgvuldig omgaan’ aldus wijlen Anita Andriesen.

Procedure en prijs

Personen, organisaties en samenwerkingsverbanden kunnen zich zelf aanmelden voor de prijs. Aangemelde projecten dienen een voorbeeld van verbetering te zijn van de kwaliteit van het landschap, stedenbouw, architectuur en ruimtelijke vormgeving in het algemeen. De Anita Andriesenprijs wordt elke drie jaar uitgereikt. De winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000. De prijs is bestemd voor de organisatie van een publieksevenement rondom het voorbeeldproject van de winnaar. Zo kunnen de inwoners van Fryslân ook kennis maken met ruimtelijke kwaliteit vanuit het perspectief van de winnaar.

Adviescommissie Anita Andriesenprijs 2020-2021

De adviescommissie geeft advies aan Gedeputeerde Staten over het toekennen van de Anita Andriesenprijs en draagt een winnaar voor. De adviescommissie bestond in 2020-2021 uit:

  • Bertus de Jong (landschapsarchitect);
  • Mathijs Dijkstra (landschapsarchitect);
  • Ankie Boomstra (specialist kunst in de openbare ruimte);
  • Sandra van Assen (stedenbouwkundige en architect);
  • Jelle de Jong (architect).

Veenatelier

Het initiatief Places of Hope heeft gewonnen, vanwege de maatschappelijke impact en de stuwende rol voor ontwerp van dit initiatief: “Het overstijgende karakter en de voorbeeldfunctie van het Veenatelier geven de doorslag.” 

Boschplaat

Ben jij wel eens op Terschelling geweest? Grote kans dat je de Boschplaat dan hebt gezien. Staatsbosbeheer is genomineerd voor de Anita Andriesenprijs 2021. Door Ontwerp is er een goed gesprek gevoerd tussen alle betrokken mensen over de toekomst van het gebied. 

Winnaars Anita Andriesenprijs

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2021VeenatelierHet initiatief Places of Hope heeft gewonnen, vanwege de maatschappelijke impact en de stuwende rol voor ontwerp van dit initiatief: “Het overstijgende karakter en de voorbeeldfunctie van het Veenatelier geven de doorslag.” 

2017

Kening fan ‘e Greide

Door het stimuleren van een andere manier van boeren, met ruimte voor vogels en insecten, vissen, bloemen en kruiden krijgt de provincie een gezond landschap terug, vanuit een visie op de toekomst.

2013

Stichting Dorp Bedrijf Friesland (DBF)

Thema Herstructurering en Transformatie: Stichting DBF houdt het voorzieningenniveau op het platteland hoog en pakt gebouwen in kwetsbare gebieden aan.

2010

Gemeentebestuur van Ferwerderadiel

Inzet op ruimtelijke kwaliteit rondom de  herstructurering van Burdaard, de Lytse Buorren in Marrum en de bouw van het woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum.