In de provincie Fryslân stimuleren en belonen we graag onze talenten. Daarom reiken we elk jaar verschillende provinciale prijzen uit. Prijzen op het gebied van de Friese taal en literatuur, toneel, vormgeving, muziek, beeldende kunst, architectuur, natuur, landbouw, ruimtelijke kwaliteit, sport, onderwijs en wetenschap.

Provinciale prijzen

Met de provinciale prijzen drukken we in de eerste plaats onze waardering uit voor de prijswinnaar en zijn of haar werk. Maar daarnaast willen we met de provinciale prijzen ook de betrokkenheid van het publiek vergroten bij de verschillende onderwerpen. Zo laten we de Friese bevolking en alle andere belangstellenden graag kennis maken met onze Friese taal en literatuur. Ook als het gaat om alle andere prijzen laten we graag zien wat Fryslân te bieden heeft.

Op deze website vindt u een overzicht van alle provinciale prijzen, eerdere prijswinnaars en het reglement voor het toekennen van de prijzen. Heeft u een vraag over één van de provinciale prijzen? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de provincie Fryslân:

Telefoon: 058 - 292 5925

E-mail: provincie@fryslan.frl