De Pyt van der Zee prijs is een provinciale prijs voor het brede Friese toneel. De provincie Fryslân reikt de Pyt van der Zee prijs uit aan een persoon, groep of organisatie die van buitengewone betekenis is geweest voor het toneel in Fryslân. Onder andere decorontwerpers, regisseurs, vertalers, schrijvers en verenigingen komen in aanmerking voor de prijs.

Procedure en prijs

De prijs wordt één keer per drie jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 2.000.

De prijs is vernoemd naar de toneelregisseur Pieter (Pyt) Johannes Cornelis van der Zee (1915 – 1998). Pyt van der Zee was niet alleen regisseur. Hij gaf les over toneel en maakte vertalingen. Ook was hij de eerste artistiek leider van het Friese theatergezelschap Tryater.

Adviescommissie Pyt van der Zee prijs

De adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de Pyt van der Zee prijs. De adviescommissie bestond in het jaar 2017 uit:

  • Anja Steegstra
  • Henk Roskammer
  • Oeds Westerhof
  • Bouke Oldenhof
  • Anne Zijlstra

Winnaars Pyt van der Zee prijs

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2017

Berne Iepenloftspul (BIS) Easterwierrum

Talentontwikkeling van kinderen stimuleren.

2015

Bouke Oldenhof

Thema: De betekenis van het amateurtoneel voor de leefbaarheid in stad en dorp.

2010

Jan Arendz te Wytgaard

Ambassadeurschap voor het toneel.

2007

Theatergroep SULT

Verrassende, uitdagende repertoirekeuze en vormgeving op een goed artistiek niveau en daarnaast de levendige invloed op het theaterklimaat in de Zuidwesthoek.

2004

Anny Veenstra

Voor de constante hoge kwaliteit van haar regiewerk in de afgelopen jaren.

2001

Stichting Jeugdtheaterschool

Een van de pijlers onder de toekomst van het Friese amateurtoneel.