Frysk Song festival Liet is de winnaar van de Bernlefprijs 2016. Deze prijs werd op 9 december 2016 uitgereikt door gedeputeerde Sietske Poepjes tijdens de Friese Popawards.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de Bernlefprijs 2016 uit aan een groep van 5 mensen