Met de benoeming van de Dichter fan Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie in het Fries of een Friese streektaal. Provinciale Staten hebben in 2015 een voorstel aangenomen om een Dichter fan Fryslân te benoemen. In het jaar 2017 is Eeltsje Hettinga verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân.

Procedure en prijs

De provincie Fryslân stelt voor de benoeming van de Dichter fan Fryslân een adviescommissie aan. Zij draagt kandidaten voor die zij geschikt achten voor de titel Dichter fan Fryslân. Belangrijk criterium is de dichterlijke kwaliteit van het werk van de kandidaat. Tevens kijkt de adviescommissie of de kandidaat geschikt is als representant van de poëzie in Fryslân, vernieuwende ideeën heeft voor overdracht naar publiek en gemotiveerd is. De Dichter fan Fryslân is een echte ambassadeur voor de Friese poëzie; zowel in Fryslân als daarbuiten.

De Dichter fan Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar bij een zelfgekozen gelegenheid of actuele gebeurtenis. De dichter krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500 per jaar en € 250 voor elk gedicht. De benoeming is voor twee jaar.

De begeleiding en promotie van de Dichter fan Fryslân wordt uitgevoerd door de Afûk. Meer informatie over de Dichter fan Fryslân is te vinden op de website van Dichter fan Fryslân.

Adviescommissie Dichter fan Fryslân

De adviescommissie geeft advies aan Gedeputeerde Staten over het benoemen van de Dichter fan Fryslân. De adviescommissie bestond in 2023 uit 3 leden:

  • Sigrid Kingma (Drachten, 1989) studeerde Nederlands en Fries aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Sigrid Kingma is Dichter van Fryslân 2022 – 2023 en schrijft als recensent en columnist voor verschillende kranten en tijdschriften.

  • Ammerins Moss – de Boer (Rinsumageest, 1974) is schrijver en vertaler en studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Sinds een paar jaar zit ze als algemeen bestuurslid in het bestuur van it Skriuwersboun.

  • Céline Wierda (Leeuwarden, 1995) is theatermaker en cultureel ondernemer. Ze werkt o.a.. als festivalcoördinator en programmeur voor Explore the North. Naast haar werk voor Explore the North is ze artistiek leider van SELF . collective en De Broeikas.

Overzicht Dichters fan Fryslân

Jaartal

Prijswinnaar

2023 - 2025Arjan Hut

2021

Sigrid Kingma

2019

Nyk de Vries

2017

Eeltsje Hettinga