Op 11 mei 2017 is de Dr. Joast Halbertsmaprijs uitgereikt door gedeputeerde Sietkse Poepjes aan Hotso Spanninga voor zijn dissertatie Gulden Vrijheid? Politiek, cultuur en Staatsvorming in Friesland 1600-1640. De uitreiking vond plaats in de Sint Piterkerk te Grou.

De foto’s zijn gemaakt door Jacob van Essen.

De Sint-Piterkerk in Grou waar de Joast Halbertsmaprijs wordt uitgereikt
De prijswinnaar Hotso Spanninga
Gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt het publiek toe
Prijswinnaar Hotso Spanninga spreekt het publiek toe
Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigt een cheque aan prijswinnaar Hotso Spanninga
Prijswinnaar Hotso Spanninga
Fotomoment met oa Gedeputeerde Sietske Poepjes en prijswinnaar Hotso Spanninga