De dr. Joast Halbertsmapriis is een provinciale prijs voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. Het is de Friese wetenschapsprijs die het gehele wetenschappelijke veld van Fryslân beslaat. De uitreiking van de prijs is een samenwerking tussen de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en RUG Campus Fryslân.

Procedure en prijs

De prijs is in 1947 ingesteld en wordt één keer per vier jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000. Een onafhankelijke adviescommissie draagt een winnaar voor aan Gedeputeerde Staten.

Dr. Joast Hiddes Halbertsma

De dr. Joast Halbertsmapriis is op voordracht van de Fryske Akademy vernoemd naar dr. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Hij was afkomstig uit Grou en van beroep predikant, schrijver, taalkundige. Hij wordt ook wel ‘Mister Fryslân’ genoemd omdat hij veel onderzoek deed naar de Friese geschiedenis en identiteit. Daarnaast is hij de grondlegger van het eerste wetenschappelijk Fries woordenboek.

Adviescommissie dr. Joast Halbertsmapriis

De adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de dr. Joast Halbertsmapriis. De adviescommissie bestond in het jaar 2017 uit:

  • Hanny Elzinga (voorzitter, namens Rijksuniversiteit Groningen)
  • Marijn Molema (namens provincie Fryslân)
  • Milan van de Meulen (namens gemeente Leeuwarden)

Overzicht winnaars dr. Joast Halbertsmapriis

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2017Hotso SpanningaGulden vrijheid?: politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640.
2012Piet HagenPoliticus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra.
2009Oebele VriesOeuvre
2006Arend Jan Gierveld, Sytse ten Hoeve, Adri van der Meulen, Jan Pluis, Paul Smeel en Pieter Jan TichelaarFries Aardewerk.
2003Johan FrieswijkVoor zijn gehele oeuvre.
2001Goffe JensmaHet rode tasje van Salverda.
1997Ernst TaaykeDie einheimische Keramik der nordlichen Niederlande 600 v.Chr. bis 300 na Christus.
1994Yme B. KuiperAdel in Friesland 1780-1880.
1991Philippus Hillebrand BreukerIt wurk fan Gysbert Japicx.
1988Anthonia FeitsmaVoor een aantal studies verschenen in de jaren 1985-1987.
1985Stéphane LebecqMarchands et navigateurs Frisons du haut Moyen Age.
1982Harald SiemsStudien zur Lex frisionum.
1980Pieter WijbengaBezettingstijd in Friesland.
1978Jacob JansenRijkdom uit Workums verleden. De Beschilderde baren der gilden.
1976D. van der MeerVoor ‘sneupwerk’ op het gebied van genealogie en geschiedenis.
1974Johannes Alle FaberDrie eeuwen Friesland, Economische en Sociale Ontwikkelingen van 1500 tot 1800.
1972O. SantemaVoor zijn gehele werk.
1970Hendrik Tjaard ObreenVoor publicaties op het gebied van de Friese geschiedenis sinds 1956.
1968Sytse Jan van der MolenVoor het in de jaren 1964 t/m 1967 gepubliceerde werk op het gebied van de geschiedenis en 'geakunde' van Friesland.
1966Jan Juliaan WoltjerFriesland in Hervormingstijd.
1964Jacob Jetses KalmaOm Gysbert Japicx hinne.
1962Maria Petrus van BuijtenenVoor publicaties op het gebied van de Friese (rechts)historie.
1960Ale AlgraVoor bijdragen aan de geschiedenis van kerk en school in Friesland in de 19e en 20e eeuw, zoals die opgenomen zijn in de bundels (delen II t/m V) De historie gaat door het eigen dorp.
1958Herre HalbertsmaVoor in de jaren 1954 t/m 1957 gepubliceerd wetenschappelijk werk op historisch en archeologisch gebied.
1956Douwe Taeke Engelbertus van der Ploeg en Douwe FrankePlantennamen in Fryslân.
1954Johan Jacob Spahr van der Hoek en ObePostmaGeschiedenis van de Friese landbouw, deel 1.
1952Hartman SannesDe geschiedenis van Het Bildt, deel I (1500-1700).
1950D.J. CuipersDe gemeente dorpsgronden in Oostergoo.
1948Gerrit KnopSchylgeralân.