Sinds 2004 strijden bekende en onbekende Friezen tijdens het Frysk Diktee voor het Gouden dakje. Kandidaten kunnen zich aanmelden en een test maken om in aanmerking te komen voor deelname. In 2018 werd zelfs een recordpoging gedaan om het grootste dictee in de open lucht te organiseren. Iedereen van 12 jaar en ouder was welkom om mee te doen. 621 Friezen deden uiteindelijk mee aan het Frysk Diktee op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. De organisatie van het Frysk Diktee is in handen van de Afûk, het Centrum Meertaligheid (Cedin), de Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân.

Jury Frysk Diktee

De jury stelt de tekst van het Frysk Diktee vast, houdt toezicht op de wedstrijd en wijst de uiteindelijke winnaar aan. De uitspraak van de jury is bindend. De jury van het Frysk Diktee bestond in 2018 uit:

  • Jelle Bangma (Cedin)
  • Nienke Jet de Vries (Provincie Fryslân)
  • Hindrik Sijens (Fryske Akademy)

Winnaars Frysk Diktee

Jaartal

Prijswinnaar

2018Wopkje Bergmans, Holwerd
2017Lieske Salverda, Gytsjerk
2016Fedde Dijkstra, Wirdum
2015Jan Ybema, Groningen
2014André Looijenga, Groningen
2012André Looijenga, Groningen
2010André Looijenga, Groningen
2008Swaan Postma-Vondeling, Eastermar
2006Fedde Dijkstra, Wirdum
2004Nynke Beetstra, Grou