Jaarlijks vindt het Frysk Diktee plaats in de Statenzaal. Dit jaar was de winnaar Lieske Salverda.

De foto’s zijn gemaakt door Jacob van Essen.

Fotomoment met alle prijswinnaars van Frysk Diktee 2017
Winnares Lieske Salverda met de medaille en bloemen