Tijdens het Culturele Hoofdstad jaar vond bij uitzondering het Frysk Diktee plaats op het Oldehoofsterkerkhof.

Luchtfoto van het Oldehoofsterkerkhof waar op te zien is hoeveel mensen meedoen aan het Frysk Diktee
Het oldehoofsterplein aan de voet van de Oldehove waar heel veel mensen mee doen aan het Frysk Diktee
De winnares Wopkje Bergmans wordt gehuldigd door presentator Arjen de Boer