Bernlefpriis 2016

Frysk Song festival Liet is de winner fan de Bernlefprijs 2016. Dizze priis waard op 9 desimber 2016 útrikt troch deputearre Sietske Poepjes by de Fryske Popawards.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de Bernlefprijs 2016 uit aan een groep van 5 mensen