Bernlefpriis 2018

Metalband Kjeld hat de Bernlefprijs 2018 wûn. De útrikking wie by de Fryske Popawards yn Neushoorn op 15 desimber 2018.

Foto: Johan Weitenburg

Gedeputeerde Sietske Poepjes met de oorkonde