Dichter fan Fryslân 2017

Eeltsje Hettinga waard op 24 novimber 2017 beneamd ta Dichter fan Fryslân. Deputearre Sietske Poepjes rikte de priis út yn de menniste Gorterkerk yn Balk.

De foto’s binne makke troch Jacob fan Essen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes in gesprek met publiek
Gedeputeerde Sietske Poepjes in gesprek met prijswinnaar Eeltsje Hettinga
Eeltsje Hettinga wordt toegesproken door jurylid Tamara Schoppert
Gedeputeerde Sietske Poepjes haalt het speldje uit het doosje. Eeltsje Hettinga kijkt toe
Gedeputeerde Sietske Poepjes bevestigd het speldje op het jasje van winnaar Eeltsje Hettinga
Prijswinnaar Eeltsje Hettinga spreekt het publiek toe
Prijswinnaar Eeltsje Hettinga spreekt het publiek toe
Prijswinnaar Eeltsje Hettinga spreekt het publiek toe