Obe Postmapriis 2016

Deputearre Sietske Poepjes hat op freed 4 novimber 2016 de dr. Obe Postmaprijs útrikt oan Geart Tigchelaar foar de oersetting fan “Erik of it lyts ynsektenboek”.

De foto’s binne makke troch Haye Bijlstra.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de dr. Obe Postmaprijs uit aan Geart Tigchelaar
De prijsuitreiking van de Obe Postmaprijs bijgewoond door publiek