Basisskoalle Greidhoeke goes Onderwijs yn Wommels, Itens, Burd en Winsum wûn yn 2019 de Underwiispriis tegearre mei Lauwerscollege, middelbere skoalle yn Bûtenpost.

Kinderen kijken naar hun ingestuurde filmpje op groot scherm
Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met twee grote taarten met daar omheen vrolijke kinderen
Juichende basisschoolkinderen