Elmo Vermijs wûn de Vredeman de Vries Priis foar Foarmjouwing 2019 mei it ûntwerp Gegrond. In projekt oer de Skylger polder yn opdracht fan it Oerol festival en Fûgelbescherming Nederlân. Deputearre Sietske Poepjes rikte freed 4 oktober 2019 de priis fan € 5.000,- út.

Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigd bloemen aan Louise Cohen, winnares van een eervolle vermelding voor de Up Cycle Collection.
Hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sander Warmerdam overhandigt de LC publieksprijs aan Marc van Vliet.
Skypeverbinding op een scherm met prijswinnaar Elmo Vermijs.
Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met de oorkonde, een schilderij met een afbeelding van het kunstwerk.