Kunstenaar Auke de Vries uit Burgum ontving op 13 september 2019 in het Fries Museum de GERRIT BENNER prijs voor beeldende kunst. De Vries ontving de prijs voor zijn hele oeuvre en is volgens de jury een belangrijke inspirator voor jongere generaties kunstenaars in en buiten Fryslân.

De foto's zijn gemaakt door David Vroom.

Zijaanzicht van de eerste rij van het publiek
Kris Callens, directeur van het Fries Museum, spreekt het publiek toe
Gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt het publiek toe
Gedeputeerde Sietske Poepjes in gesprek met winnaar Auke de Vries
Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met winnaar Auke de Vries en de oorkonde
Auke de Vries spreekt het publiek toe in de hal van het Fries Museum
Voorzitter van de adviescommissie Mariette Dôlle leest het juryrapport voor
Prijswinnaar Auke de Vries in gesprek met een man en een vrouw