Op zaterdag 14 oktober 2017 ontving schrijver Eppie Dam de Gysbert Japicxpriis 2017 in de Martinikerk in Bolsward. Eppie Dam kreeg de prijs voor de dichtbundel ‘Fallend ljocht’.

De foto's zijn gemaakt door Haye Bijlstra.

Een grote kerk met staand publiek
Schrijver Eppie Dam krijgt de oorkonde uitgereikt door gedeputeerde Sietske Poepjes
Martinikerk in Bolsward met publiek in de kerkbankjes