Aggie van der Meer (92 jaar) nam op 16 november 2019 de Gysbert Japicxpriis 2019 in ontvangst, uit handen van gedeputeerde Sietske Poepjes. Na afloop van het programma zette Aggie van der Meer haar handtekening op de balk in het Gysbert Japicxhûs in Bolsward.

De foto's zijn gemaakt door Petra Kroon.

Winnares Aggie van der Meer met gedeputeerde Sietske Poepjes en de gewonnen oorkonde
Aggie van der Meer leest toespraak voor
De binnenkant van de Martinikerk in Bolsward
Winnares Aggie van der Meer wordt toegesproken door de voorzitter van de adviescommissie Houkje Rijpstra in de Martinikerk in Bolsward
Aggie van der Meer leest toespraak voor
Aggie van der Meer spreekt het publiek toe
Aggie van der Meer wordt gefeliciteerd door het publiek en ontvangt bloemen
Aggie van der Meer poseert met het zittende publiek voor de foto
Aggie van der Meer zet haar handtekening op de balk van het Gysbert Japicxhûs in Bolsward