Tijdens de feestelijke viering van Internationale Vrouwendag in Leeuwarden, is de allereerste Els Veder-Smit prijs uitgereikt aan Lutz Jacobi. Gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigde de prijs aan de winnaar. Lutz krijgt de prijs voor haar betekenisvolle bijdrage voor de rol van vrouwen in de Friese politiek.

Breed draagvlak

Lutz Jacobi werd maar liefst zes keer genomineerd door verschillende mensen, met verschillende achtergronden. Dat geeft volgens de jury aan dat er draagvlak is voor haar nominatie en dat zij de terechte winnaar is van de Els Veder-Smit prijs. “Lutz Jacobi is een inspiratiebron voor andere vrouwen en moedigt ze aan om de politiek in te gaan en zich daar staande te houden”, aldus de jury. In totaal waren er voor de Els Veder-Smit prijs 27 ingezonden nominaties, waarvan 19 verschillende genomineerden. De winnaar ontving een bronzen beeldje en een oorkonde. Het bronzen beeldje is, met bemiddeling van Keunstwurk, ontworpen door kunstenares Ilse Oelbers. Het beeldje symboliseert een vrouw die zich stevig staande houdt in het politieke speelveld dat nog altijd gedomineerd wordt door mannen.

Viering Internationale Vrouwendag

De prijsuitreiking werd verzorgd door Tûmba en was onderdeel van een breder programma in het kader van Internationale Vrouwendag. In samenwerking met Stichting Cultureel Centrum Mahatma Gandhi zorgde Tûmba voor een feestelijke avond in poppodium Neushoorn. De prijsuitreiking volgde op een indrukwekkende lezing en dialoog van Maartje Duin en Peggy Bouva, bekend van de podcast De plantage van onze voorouders.

Provinciale prijs

Els Veder-Smit (1921-2020) heeft als politicus op het gebied van volksgezondheid en vrouwenrechten veel voor vrouwen in Nederland betekend. De Els Veder-Smit prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt op Internationale Vrouwendag.