Lyts Frysk Diktee

Leerlingen uit groep 8 kunnen meedoen aan het Lyts Frysk Diktee. Elke school in Fryslân wordt hiervoor uitgenodigd. De leerlingen maken twee proefdictees. De beste leerlingen uit groep 8 van de Friese basisscholen doen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee. Het Lyts Frysk Diktee vindt plaats in de Statenzaal in het provinciehuis. De organisatie van het Lyts Frysk Diktee is in handen van Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provincie Fryslân.

Jury Lyts Frysk Diktee

De jury stelt de tekst van het Lyts Frysk Diktee vast, houdt toezicht op de wedstrijd en wijst de uiteindelijke winnaar aan. De uitspraak van de jury is bindend. De jury van het Lyts Frysk Diktee bestond in 2019 uit:

  • Jelle Bangma (Cedin)
  • Nienke Jet de Vries (Provincie Fryslân)
  • Hindrik Sijens (Fryske Akademy)
  • Lida Dijkstra (kinderboekenschrijfster)

Winnaars Lyts Frysk Diktee

Jaartal

Prijswinnaar

2019

Grieteke Schrama, Sint Annaparochie

2016

Ilse Vellinga, Wommels

2014

Gaiske Meinsma en Jacob-Jan Haaksma

2006

Ineke Heeres