Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft op vrijdag 4 november 2016 de dr. Obe Postmaprijs uitgereikt aan Geart Tigchelaar voor de vertaling van het “Erik of it lyts ynsektenboek”.

De foto’s zijn gemaakt door Haye Bijlstra.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de dr. Obe Postmaprijs uit aan Geart Tigchelaar
De prijsuitreiking van de Obe Postmaprijs bijgewoond door publiek