De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). Provincie Fryslân organiseert de provinciale voorrondes van de Nationale Onderwijsprijs.

Het INOP en de provincie Fryslân wil met deze prijs creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. De winnaar van de provinciale voorronde gaat naar de landelijke finale van de Nationale onderwijsprijs. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt. Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op de website van de Onderwijsprijs.

Procedure en prijs

Bijzondere projecten in het primair en voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de prijs. Scholen kunnen een eigen project aanmelden via de website van het INOP. In zowel de categorie basisonderwijs en voortgezet onderwijs nomineert de provinciale jury drie scholen. De winnaars ontvangen een beeld, de Bronzen Olifant, speciaal ontworpen door het kunstenaarscollectief De Provinçialen. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De winnaar van de landelijke Onderwijsprijs ontvangt een trofee en een geldbedrag van €7.000.

Jury Onderwijsprijs

De provinciale jury bestond in het jaar 2019 uit: 

  • Jan Dijksma, directeur Marketing & Communicatie Friesland College en oud-onderwijsjournalist;
  • Fenna Reitsma, lid Provinciale Staten;
  • Maarten Pennewaard, onderwijsredacteur Leeuwarder Courant.

Winnaars Onderwijsprijs

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2019

BO: Greidhoeke goes Onderwijs, Wommels, Itens, Baard en Winsum

VO: Lauwerscollege, Buitenpost

BO: Veelzijdig project over de Grutto van vier basisscholen.

VO: Scheikundeles door middel van kookprojecten.
2017

BO: Jenaplanschool De Wiekslag, Drachten

VO: Piet Bakkerschool, Sneek

BO: Beweeg- en kookproject met naastgelegen ouderenzorgcentrum.

VO: project Leren, Werken en Reizen.
2002Stellingwerf College, OosterwoldeProject Duits in Aurich.
1998Marne College, BolswardVoor de wijze waarop cultuur een plaats krijgt in het onderwijs.