Basisschool Greidhoeke goes Onderwijs in Wommels, Itens, Baard en Winsum won in 2019 de Onderwijsprijs samen met Lauwerscollege, middelbare school in Buitenpost.

Kinderen kijken naar hun ingestuurde filmpje op groot scherm
Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met twee grote taarten met daar omheen vrolijke kinderen
Juichende basisschoolkinderen