De sportoeuvreprijs is de provinciale sportprijs sinds 2010. Voor 2010 werd de provinciale sportwisselprijs uitgereikt. De eerste winnaar van deze prijs was in 1974 Atje Keulen-Deelstra.

Procedure en prijs

De sportoeuvreprijs wordt uitgereikt aan een sporter die het betreffende jaar van groot belang is geweest voor de Friese sportcultuur. De prijswinnaar ontvangt als prijs een beeld van een juichende sporter. Het beeld is gemaakt door Hans Jouta.

Adviescommissie sportoeuvreprijs

De adviescommissie adviseert Gedeputeerde Staten over het toekennen van de sportoeuvreprijs. De adviescommissie bestond in 2019 uit:

  • Wiebe Wieling, voorzitter Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden
  • Renze Lolkema, sportjournalist Leeuwarder Courant
  • Roelof de Vries, sportjournalist Omrop Fryslân
  • Anne Jochem de Vries, directeur Sport Fryslân
  • Martine van der Kloet, Sport Fryslân

Winnaars sportoeuvreprijs

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2018

Marrit Leenstra

Schaatsen

2016

Bart Helmholt

Fierljeppen

2015

Maria Sterk

Schaatsen

2014

Jokelyn Tienstra

Handbal en kaatsen

2013

Richard Schuil

Volleybal

2012

Henk Gemser

Schaatsen

2011

Bert-Jan van der Veen

Schaatsen

2010

Afke Hijlkema

Kaatsen

2009

Herre Zonderland

Turnen

2008

Chris Wassenaar

Kaatsen

2007

Pieter-Jan Postma

Zeilen

2006

Sven Kramer

Schaatsen

2005

Epke Zonderland

Turnen

2004

Foppe de Haan

Voetbal

2003

Marianne Vlasveld

Wintertriathlon

2002

Edwin Steringa

Judo

2001

Stichting Wielercomité Surhuisterveen

Wielrennen

2000

Rimmer Abma

Fierljeppen

1999

WIK/FTC

Gymnastiek/turnen

1998

Ids Postma

Schaatsen

1997

Jan Posthuma

Volleybal

1996

Rintje Ritsma

Schaatsen

1995

Angela Postma

Zwemmen

1994

KNVB afdeling Friesland

Voetbal

1993

KNKB / CFK

Kaatsen

1992

Falko Zandstra

Schaatsen

1991

Alexander Hoekstra

Surfen

1990

sc Heerenveen

Voetbal

1989

Johannes Brandsma

Kaatsen

1988

Jan Ykema

Schaatsen

1987

Martje de Vries

Volleybal

1986

Anne Koster

Wielrennen

1985

Vereniging De Friesche Elf Steden

Schaatsen

1984

Jeen van den Berg

Schaatsen

1983

DOV

Gehandicaptensport

1982

Tjitse Smeding

Drafsport

1981

Jan Rodenhuis

Kaatsen

1980

Hilbert van der Duim

Schaatsen

1979

Prins / DVC

Volleybal

1978

Waling Dijkstra

Schaaksport

1977

Nuttert Timmerman

Drafsport

1976

Harm Wiersma

Dammen

1975

Jan Kostelijk

Voetbal

1974

Atje Keulen-Deelstra

Schaatsen