Elmo Vermijs won de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019 met het ontwerp Gegrond. Een project over de Terschellinger polder in opdracht van het Oerol festival en Vogelbescherming Nederland. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikte vrijdag 4 oktober 2019 de prijs van €5.000,- uit.

Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigd bloemen aan Louise Cohen, winnares van een eervolle vermelding voor de Up Cycle Collection.
Hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sander Warmerdam overhandigt de LC publieksprijs aan Marc van Vliet.
Skypeverbinding op een scherm met prijswinnaar Elmo Vermijs.
Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met de oorkonde, een schilderij met een afbeelding van het kunstwerk.