De inschrijving voor de 12e editie van de Vredeman de Vriesprijs gaat 4 januari 2023 van start. Deze provinciale prijs wordt uitgereikt voor het beste gebouw dat in de afgelopen twee jaar is gebouwd in Fryslân. Op 14 april 2023 wordt de Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur uitgereikt.

Het doel van deze tweejaarlijkse prijs is om de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek te vergroten. De prijs wordt uitgereikt aan zowel de opdrachtgever als de architect.  

Deelname

Vanaf woensdag 4 januari t/m dinsdag 31 januari 2023 kunt u zich inschrijven. Om u alvast voor te bereiden kunt u hier alvast lezen hoe u zich kunt aanmelden en aan welke voorwaarden uw inzending moet voldoen.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie. De commissie nomineert inzendingen en draagt de prijswinnaar voor aan Gedeputeerde Staten. De winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. 

Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur

De Vredeman de Vriesprijs voor Architectuur wordt toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De prijs is bedoeld als erkenning van de kwaliteit van het werk en om de ontwikkeling in dit vakgebied te stimuleren. De prijs is een initiatief van provincie Fryslân en Keunstwurk doet de organisatie van de prijs.

Via deze link leest u meer over het algemene reglement van deelname.