Wie wint de Joost Halbertsmapriis en wie wordt de nieuwe dichter fan Fryslân? Eind dit jaar wordt bekend wie in de voetsporen van Nyk de Vries treedt, de huidige dichter fan Fryslân. Gedeputeerde Staten hebben een adviescommissie gevraagd om met een voordracht te komen. Daarin zitten Cilla Geurtsen, Annemarie Lindeboom en Tsead Bruinja.

Eens in de twee jaar wordt een nieuwe dichter fan Fryslân gekozen. Die titel gaat naar een Friese dichter wiens werken hoog scoren op kwaliteit eigenzinnigheid en meertaligheid. Ook affiniteit met kunst, originaliteit en presentatie tellen mee. Eeltsje Hettinga was de eerste die de titel verdiende, Nyk de Vries de tweede. De dichter fan Fryslân schrijft jaarlijks tenminste zes Friestalige gedichten en treedt zeker twee keer per jaar op als Dichter fan Fryslân. In zijn rol is hij ambassadeur van de Friese poëzie.

Cilla Geurtsen is docente Nederlands en recensent voor de Leeuwarder Courant. Ook was ze voorzitter van de Gouden Gurbe jury. Annemarie Lindeboom is zelf dichter en oprichter van het woordkunstenaarsplatform ‘Dichter bij Leeuwarden’. Tsead Bruinja was Dichter des Vaderlands in 2019 en 2020 en schrijft gedichten in zowel het Fries als het Nederlands.

Joost Halbertsmapriis

Ook voor de Joost Halbertsmapriis is een adviescommissie in het leven geroepen. Caspar van den Berg, Nelleke IJssennagger en Arjen Dijkstra zullen een advies uitbrengen aan GS wie dit jaar de Joost Halbertsmapriis moet winnen. De winnaar daarvan wordt bekend gemaakt op 8 december 2021.

De Joost Halbertsmapriis wordt eens in de vier jaar uitgereikt. Deze prijs beslaat het hele wetenschappelijke veld van Fryslân betreffende geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap. De provincie wil met deze prijs waardering tonen voor de winnaar en zijn of haar werk.

Professor doctor Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance en directeur van de Graduate School van Campus Fryslân. Doctor Nelleke IJssennagger – van der Pluijm FSA is directeur-bestuurder van de Fryske Akademy en was daarvoor onder andere conservator voor het Fries Museum. Arjen Dijkstra is directeur van het Universiteitsmuseum in Groningen en adviseur van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de wetenschap.

Advyskommisje Joost Halbertsmapriis:

Prof. dr. Caspar van den Berg, heechlearaar Global and Local Governance en direkteur fan de Graduate School fan Campus Fryslân

Dr. Nelleke IJssennagger – van der Pluijm FSA (1986) is Direkteur-Bestjoerder fan de Fryske Akademy. Earder wie dr. IJssennagger as konservator ferbûn oan it Fries Museum en as regional curator foar Cornwall oan de National Trust in Ingelân. Yn 2017 promovearre sy by de RUG op it multydissiplinêre proefskrift Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World, nominearre foar de wittenskipspriis Campus Fryslân, en yn 2019 waard sy beneamd ta Fellow of the Society of Antiquaries in Londen. Resint is de troch har redigearre publikaasje Frisians of the Early Middle Ages(eksterne keppeling)  ferskinen.

Arjen Dijkstra (1979) is direkteur fan it Universiteitsmuseum yn Grins en adviseur fan it Kolleezje fan Bestjoer fan de Rijksuniversiteit. Hy is spesjalisearre yn de skiednis fan de wittenskip, boeken en de Universiteit van Frjentsjer. Letter dit jier publisearret hy in biografy fan de planetariumbouwer Eise Eisinga.