De Bernlefpriis is de Friese provinciale muziekprijs voor artiesten en organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan de Friese muziekcultuur. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in het jaar 2002. Sinds 2014 wordt de prijs ieder jaar uitgereikt. De provincie wil met deze prijs de Friese taal in de popcultuur een stimulans geven. De Bernlefpriis moet muzikanten en bands uitnodigen om meer Friese muziek te maken en schrijven.

Procedure en prijs

De prijs wordt toegekend aan een band, muzikant, componist, arrangeur of tekstdichter. De prijs kan worden uitgereikt voor een werk of het gehele oeuvre van de artiest. Alle muziekgenres komen in aanmerking voor de prijs. De winnaar van de Bernlefpriis wordt voorgedragen door een adviescommissie uit het culturele werkveld en ontvangt een bedrag van €1500,- en een beeldje. De prijs wordt uitgereikt op Friese Popawards, een jaarlijkse evenement waarbij diverse prijzen voor Friese popmuziek worden uitgereikt door Friesland Pop.

Bard Bernlef

De Bernlefpriis is vernoemd naar de blinde Friese Bard Bernlef uit de 8e eeuw. Bard is een naam voor zanger en dichter in deze tijd. Er is verder niet veel over hem bekend. Er zijn zelfs geen gedichten of liederen van hem overgeleverd. Bernlef leefde rond 785 in de omgeving van Warffum, nu provincie Groningen, in die tijd nog provincie Fryslân.

Adviescommissie Bernlefpriis

De adviescommissie geeft advies aan Gedeputeerde Staten over het toekennen van de Bernlefpriis en draagt een winnaar voor. De adviescommissie van de Bernlefpriis bestond in het jaar 2020 uit:

  • Sjouke Nauta, directeur Friesland Pop
  • Paul Giese, zakelijk leider Popfabryk
  • Marije Heide, hoofdredacteur 3VOOR12/Friesland en Never Mind the Hipe

Winnaars Bernlefpriis

Jaartal

Prijswinnaar

Bijdrage

2020

It Dockumer

Lokaeltsje

Foar harren eigensinnige, Frysktalige oeuvre

2019

WIEBE

WIEBE maakt progressieve popmuziek met Engels- en Friestalige teksten. 

2018

Kjeld

Friestalige black metalband wordt gezien als een Friestalig export product.

2017

ZEA

Album Moarn gean ik dea

2016

Liet

Het Friese zangfestival Liet biedt een podium voor de Friese muziek en zorgt daarmee voor in groot bereik bij het publiek, zelfs bij het internationale publiek.

2015

Noardewyn live

Programma van Omrop Fryslân dat actief bijdraagt aan het verspreiden van Friese muziek.

2014

Emiel Stoffers (zanger/gitarist Hûnekop)

Weet met een eigen Wâldpyk-versie van het Fries een breed publiek te bereiken en te interesseren voor het Fries. De live-optredens, de cd's, de videoclips, de merchandise en de speciale Hûnekop-dei zijn een verrijking voor de Friese Popcultuur.

2010

Piter Wilkens

Gehele oeuvre

2005

Henk Alkema

Compositie van de opera Bonifatius

2002

Reboelje

Oeuvreprijs. De band vertoont al 15 jaar constant kwaliteit, schuwt projecten niet die ver boven het maken van een cd uitgaan, weet poëtische teksten te schrijven, beheerst een gevarieerde instrumentarium, speelt net zo gemakkelijk in schouwburgen en theaters als in kroegen en feesttenten.